Copyright by doFU 2006. * e-mail to: magic-v@bih.net.ba

DOKUMENTACIJA  KOJA JE POTREBNA FIZICKIM I PRAVNIM LICIMA ZA PROCES FISKALIZACIJE

Da bi se sklopio Ugovor i podnio Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju potrebno je pripremiti slijedece:

1. Rjesenje o osnivanju preduzeca
2. JIB preduzeca (ako preduzece ima vise poslovnih jedinica onda JIB od svake PJ zasebno)
3. PDV preduzeca
4. Kopija licne karte vlasnika preduzeca
5. Ispunjen i ovjeren ZIF obrazac.

Fiskalizacija se izvrsava na osnovu ZIF obrasca koji potvrdjuje vjerodostojnost podataka od strane poreskog obveznika.


Šta je fiskalna kasa?
Fiskalna kasa je uređaj koji zadovoljava sve tehničke i funkcionalne zahtjeve koje je postavilo FMF. Sastavni dijelovi ovog sistema su: termalni štampač, tastatura, fiskalna memorija, operativna memorija, elektronični žurnal i GPRS modul. Fiskalna kasa je neovisna u svom radu od računara. Pomoću računara se mogu, eventualno, unijeti artikli. TringFavourite je fiskalna kasa.
Šta je to fiskalni printer/štampač?
Fiskalni printer je uređaj koji zadovoljava sve kriterije koje je postavilo FMF. Sastavni dijelovi ovog sistema su: termalni printer, operativna i fiskalna memorija, elektronični žurnal i GPRS modul. Ovaj uređaj služi za izdavanje fiskalnih dokumenata iz nadređene aplikacije (POS kasa, ERP, knjigovostveni softver, itd) isključivo preko certificirane aplikacije - drajvera. TringPartner i TringFiscalDriver čine fiskalni štampač.
Šta je to fiskalna kasa/štampač?
Fiskalna kasa/štampač je uređaj koji posjeduje sve karakteristike fiskalne kase i fiskalnog printera. Dakle, ona ima i tastaturu pa se može koristiti bez računara, ali i port za povezivanje sa računarom pa se može koristiti kao fiskalni printer.
Tring Favourite Plus je fiskaln kasa/štampač.
Koja je procedura nabavke fiskalnog sistema ?
Od ovlaštenog prodavca primate predračun, potpisujete ugovor o kupoprodaji i ZIF obrazac za inicijalnu fiskalizaciju, na osnovu čega se vrši plaćanje i narudžba fiskalnog sistema. Nakon toga ovlašteni proizvođač/zastupnik isporučuje ovlaštenom distributeru/serviseru uređaj. Ovlašteni serviser uz prisustvo ovlaštenog lica iz poreske uprave fiskalizira uređaj, i isproručuje ga Vama.

Da li je obuka sastavni dio cijene uređaja ?

Da. Ovlašteni distributeri su dužni izvršiti obuku operatera, kao i pružiti besplatnu tehničku podršku u trajanju od 14 dana od dana kupovine uređaja.

Da li moram sklopiti ugovor o servisiranju sa ovlaštenim serviserom ?

Da, na osnovu Zakona o fiskalnim sistemima i pratećih pravilnika. Samo oni serviseri sa kojima ste potpisali ugovor mogu servisirati uređaje koje ste kupili. Također, najmanje jednom godišnje kod istih servisera morate vršiti tehnički pregled uređaja.
MAGIC VISION KALESIJA, ul.Kalesijskih brigada broj 15, tel/fax: 035 610 150
MAGIC VISION d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Kalesija,
ul. Kalesijskih brigada br.15 75260 Kalesija, tel/fax: 035610 150
e-mail: magicvision.kalesija@gmail.com