Odredbe i uslovi

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici www.magic-vision.ba i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka www.magic-vision.ba

Magic Vision doo Kalesija kao pružatelj usluga Internetske stranice www.magic-vision.ba pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite  privatnosti korisnika.

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije Magic Vision doo Kalesija prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu: info@magic-vision.ba.

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili upotrebom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uslovima povjerljivosti podataka i načinima upotrebe www.magic-vision.ba internetske stranice.

Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.magic-vision.ba

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Magic Vision doo Kalesija može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “Povjerljivost podataka” na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.magic-vision.ba

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak upotrebe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvata sve uslove tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Magic Vision doo Kalesija prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na www.magic-vision.ba Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, Magic Vision doo Kalesija može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju kreditne kartice, datum valjanosti,  određeni kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Magic Vision doo Kalesija ili njegov Pružatelj usluga distribucije robe, također može od Krajnjeg Korisnika zatražiti na uvid njegovu ličnu kartu odnosno zatražiti suglasnost za skeniranje lične karte u trenutku isporuke paketa prilikom preuzimanja robe osobno od strane Krajnjeg Korisnika a sve u svrhu evidencije o tome tko je preuzeo paket te prilaganja tog dokumenta Evidenciji kupaca kataloške prodaje.

Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje ličnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji  korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Magic Vision doo Kalesija upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlupotrijebljeni. 

Magic Vision doo Kalesija neće dijeliti osobne podatke Kupca  s drugim stranama osim u niže navedenim slučajevima i situacijama kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Magic Vision doo Kalesija će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupovinu proizvoda/usluga po narudžbi Kupca ili kada to zahtijeva važeći pozitivni propis podijeliti osobne podatke Kupca s:

  1. Pružiocima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružilac usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu Ličnu kartu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome ko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
  2. Pružiocima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio, a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda kupljenog proizvoda od strane ovlaštenog servisa.
  3. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada Magic Vision doo Kalesija koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene ličnih podataka koje pruži Magic Vision doo Kalesija Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih ličnih podataka slanjem e-mail poruke na info@magic-vision.ba. U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Kao uslov kupovine Magic Vision doo Kalesija proizvoda i usluga, Magic Vision doo Kalesija traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje Administrativne i Promotivne e-mail poruke. Ukoliko Krajnji korisnik želite  primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter  poruci.

Zaštitu podataka Magic Vision doo Kalesija uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili lične podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Magic Vision doo Kalesija provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s www.magic-vision.ba Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Magic Vision doo Kalesija preporučuje Krajnjim korisnicima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Magic Vision doo Kalesija. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).